ข่าวและประกาศ

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแก้ 0 ให้ดูวีดีโอการเข้าสู่ระบบด้วยนะครับ

 
 
Picture of สมใจ จันสุกสี
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแก้ 0 ให้ดูวีดีโอการเข้าสู่ระบบด้วยนะครับ
by สมใจ จันสุกสี - Saturday, 20 February 2016, 8:57 PM
 

นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแก้ 0 ให้ดูวีดีโอการเข้าสู่ระบบด้วยนะครับ ครูส่งไปทางอีเมลของคนที่ติด 0 แล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและก็ดูวีดีโอการสอนเนื้อหาแล้วก็ทำแบบฝึกหัดส่งครู โดยส่งได้เลยครูจะติดตามตรวจ ในทุกๆ วัน โดยนักเรียนสามารถใช้เวลาเสาร์ อาทิตย์หรือหลังเลิกเรียน หรือแม้แต่ในชั่วโมงว่างของนักเรียนทำได้ และสามารถทำได้จนจบเนื้อหาและส่งงานของทุกยูนิตส่งได้เลย นะครับตามที่นักเรียนมีความสามารถที่จะทำได้