ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารใน Cluster 3  จะมาเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรม PLC และ DLIT ณ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
  Skip available courses
  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of สมใจ จันสุกสี
  วิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี 1 ของ ม.1 ใครที่ตกกลางภาคให้ให้นักเรียนแก้ตัวผ่านอีเลิร์นนิ่งนะครับ
  by สมใจ จันสุกสี - Saturday, 12 August 2017, 11:37 PM
   

  วิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี 1 ของ ม.1 ใครที่ตกกลางภาคให้ให้นักเรียนแก้ตัวผ่านอีเลิร์นนิ่งนะครับ 

   
  Picture of สมใจ จันสุกสี
  การดำเนินการสอบแก้ตัว
  by สมใจ จันสุกสี - Monday, 20 June 2016, 10:07 PM
   

  สวัสดีครับนักเรียน ตอนนี้ทางโรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้นักเรียนยื่นสอบแก้ตัวรอบที่ 2 / 2559 ขอให้นักเรียนได้ดำนเนินการตามที่ครูผู่้สอนได้มอบหมายให้นักเรียนทำ 

   
  Picture of สมใจ จันสุกสี
  นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแก้ 0 ให้ดูวีดีโอการเข้าสู่ระบบด้วยนะครับ
  by สมใจ จันสุกสี - Saturday, 20 February 2016, 8:57 PM
   

  นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแก้ 0 ให้ดูวีดีโอการเข้าสู่ระบบด้วยนะครับ ครูส่งไปทางอีเมลของคนที่ติด 0 แล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและก็ดูวีดีโอการสอนเนื้อหาแล้วก็ทำแบบฝึกหัดส่งครู โดยส่งได้เลยครูจะติดตามตรวจ ในทุกๆ วัน โดยนักเรียนสามารถใช้เวลาเสาร์ อาทิตย์หรือหลังเลิกเรียน หรือแม้แต่ในชั่วโมงว่...

  Read the rest of this topic
  (85 words)
   


  Skip CalendarSkip Online usersSkip Login