ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารใน Cluster 3  จะมาเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรม PLC และ DLIT ณ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
  Skip available courses
  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of สมใจ จันสุกสี
  ยินดีต้อนรับเปิดเทอม 1/2564
  by สมใจ จันสุกสี - Wednesday, 7 July 2021, 10:13 PM
   

  สวัสดีครับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล ซึ่งช่วงนี้ก็ยินดีต้อนรับเปิดเทอมแบบไม่เหมือนเดิม คือ เรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์อยุ่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์ Covid19 ทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้าน ส่วนคุณครูก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อสอนออนไลน์ และมีการป...

  Read the rest of this topic
  (65 words)
   
  Picture of สมใจ จันสุกสี
  วิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี 1 ของ ม.1 ใครที่ตกกลางภาคให้ให้นักเรียนแก้ตัวผ่านอีเลิร์นนิ่งนะครับ
  by สมใจ จันสุกสี - Saturday, 12 August 2017, 11:37 PM
   

  วิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี 1 ของ ม.1 ใครที่ตกกลางภาคให้ให้นักเรียนแก้ตัวผ่านอีเลิร์นนิ่งนะครับ 

   
  Picture of สมใจ จันสุกสี
  การดำเนินการสอบแก้ตัว
  by สมใจ จันสุกสี - Monday, 20 June 2016, 10:07 PM
   

  สวัสดีครับนักเรียน ตอนนี้ทางโรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้นักเรียนยื่นสอบแก้ตัวรอบที่ 2 / 2559 ขอให้นักเรียนได้ดำนเนินการตามที่ครูผู่้สอนได้มอบหมายให้นักเรียนทำ 

   


  Skip CalendarSkip Online usersSkip Login