ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารใน Cluster 3  จะมาเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรม PLC และ DLIT ณ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
  ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

  รายวิชาที่มีอยู่


  ข้าม ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของสมใจ จันสุกสี
  วิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี 1 ของ ม.1 ใครที่ตกกลางภาคให้ให้นักเรียนแก้ตัวผ่านอีเลิร์นนิ่งนะครับ
  โดย สมใจ จันสุกสี - เสาร์, 12 สิงหาคม 2017, 11:37PM
   

  วิชาสารสนเทศและเทคโนโลยี 1 ของ ม.1 ใครที่ตกกลางภาคให้ให้นักเรียนแก้ตัวผ่านอีเลิร์นนิ่งนะครับ 

   
  รูปภาพของสมใจ จันสุกสี
  การดำเนินการสอบแก้ตัว
  โดย สมใจ จันสุกสี - จันทร์, 20 มิถุนายน 2016, 10:07PM
   

  สวัสดีครับนักเรียน ตอนนี้ทางโรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้นักเรียนยื่นสอบแก้ตัวรอบที่ 2 / 2559 ขอให้นักเรียนได้ดำนเนินการตามที่ครูผู่้สอนได้มอบหมายให้นักเรียนทำ 

   
  รูปภาพของสมใจ จันสุกสี
  นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแก้ 0 ให้ดูวีดีโอการเข้าสู่ระบบด้วยนะครับ
  โดย สมใจ จันสุกสี - เสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2016, 8:57PM
   

  นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแก้ 0 ให้ดูวีดีโอการเข้าสู่ระบบด้วยนะครับ ครูส่งไปทางอีเมลของคนที่ติด 0 แล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและก็ดูวีดีโอการสอนเนื้อหาแล้วก็ทำแบบฝึกหัดส่งครู โดยส่งได้เลยครูจะติดตามตรวจ ในทุกๆ วัน โดยนักเรียนสามารถใช้เวลาเสาร์ อาทิตย์หรือหลังเลิกเรียน หรือแม้แต่ในชั่วโมงว่...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (85 คำ)
   


  ข้าม Calendarข้าม Online usersข้าม เข้าสู่ระบบ